Na uw aanmelding vindt er eerst een intakegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is tweeledig. Voor u om te kijken of u een klik met de psycholoog ervaart en of het aanbod u aanspreekt. In dit gesprek legt zij uit wat zij gaat doen, worden de afspraken doorgenomen en gaat zij ook kort met u in op de hulpvragen. Dit heeft als doel om te beoordelen of zij u wel kan helpen.

U wordt gevraagd via een beveiligde internetverbinding een klachten vragenlijst in te vullen, de OQ45. Deze wordt met u besproken.
Na dit gesprek wordt er bijna altijd een vervolgafspraak gemaakt.
In het tweede en derde gesprek volgt er een uitgebreide (systemische) anamnese en wordt er een nieuwe vragenlijst met u besproken: de HONOS+. Dit is een vragenlijst om de zorgzwaarte te bepalen.

Er wordt een kort en duidelijk behandelplan met u besproken en overlegd. En dan volgen de vervolg consulten. Evaluatie vindt tussentijds op meerdere momenten plaats. Dit gebeurt aan de hand van uw hulpvragen, klachten en behandeldoelen.

Tijdens de intake en de behandeling is er aandacht voor uw sociale omgeving: partner, kinderen, familiebetrekkingen en of werk. Soms kan het belangrijk zijn om uw naasten op de één of andere wijze te betrekken bij de behandeling. Samen met u wordt onderzocht of het wenselijk is dat uw naasten betrokken worden en hoe dat dan vorm te geven. 

Het aantal gesprekken dat nodig is om uw klachten te verminderen of volledig te laten verdwijnen varieert erg sterk.
De behandeling wordt ondersteund door zogenaamde E-health programma’s.  Via een E-health programma krijgt u oefeningen en opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Een eigen actieve inzet van u zorgt ervoor dat de resultaten van de behandeling meer succesvol kunnen zijn.

Er wordt aan het einde van de behandeling een terugvalpreventieplan besproken.

En als laatste wordt opnieuw de OQ45 afgenomen en een cliënt tevredenheids-vragenlijst.