Klachten en Geschillenregeling Praktijk voor Systeemtherapie

Indien u als cliënt bij de Praktijk voor Systeemtherapie een klacht of een geschil ervaart kunt u zich in eerste instantie tot de behandelaar richten. Deze zal uw klacht of geschil ten aller tijde serieus nemen en proberen tot een afhandeling van deze klacht te komen. Indien u zich tot een andere partij wilt richten kunt u zich altijd tot de beroepsvereniging het NIP richten waarvan uw behandelaar lid is.

www.psynip.nl

Bovendien heeft de Praktijk voor Systeemtherapie een contract met Solopartners, een organisatie die ook bemiddelt in geschillen