Praktijk voor Systeemtherapie biedt hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar . Ook ouderen zijn welkom. Systeemtherapie kan individueel toegepast worden maar ook relatietherapie is mogelijk. 

De praktijk biedt psychologische hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Het uitgangspunt is altijd generalistisch en kortdurend van aard. Generalistisch betekent dat er met een brede blik naar uw klachten en hulpvragen wordt gekeken en kortdurend betekent maximaal 12 sessies. Er wordt gestreefd naar snel resultaat zodat u snel weer de regie in eigen hand kan nemen.

Naast systeemtherapie biedt de praktijk ook cognitieve therapie, gedragstherapie, EMDR voor traumabehandeling, kortdurende oplossingsgerichte therapie, Rationele Emotieve Therapie en E- health.