De Praktijk voor Systeemtherapie werkt samen met diverse huisartsenpraktijken uit Den Helder, Julianadorp, Hippolytushoef, en andere gemeenten in de Kop van Noord Holland. Verder werkt de Praktijk voor Systeemtherapie samen met ,de aan verschillende huisartsenpraktijken verbonden, praktijkondersteuners-GGZ, met fysiotherapeuten ,met collega-psychologen ,psychotherapeuten, wijkteams en gespecialiseerde GGZ. De samenwerking met huisartsen en de praktijkondersteuner-GGZ houdt in dat er bijvoorbeeld overleg is over de diagnose en over de afstemming van de behandeling op een eventuele behandeling door de huisarts met medicijnen. Of ik overleg met uw huisarts over doorverwijzing naar de tweede lijn of naar crisisopvang. Belangrijk daarbij is dat uw persoonlijke informatie alleen wordt uitgewisseld indien u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Terugkoppeling ,als de behandeling is afgesloten , vindt ook plaats. De informatie die de huisarts dan krijgt betreft altijd de vorderingen omtrent de hulpvragen en klachten die u bij de start van de behandeling ervaarde. Ook deze terugrapportage zal alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verder ben ik aangesloten bij Vicino. Vicino NHN werkt als ketenorganisatie vanuit de huisartsenpraktijk. Om goede en efficiënte zorg te bieden werkt Vicino NHN samen met regionale partijen zoals maatschappelijk werk en eerstelijnspsychologische zorg.
Indien uw huisarts tevens is aangesloten en u verwijst naar de praktijk wordt uw behandeling geplaatst binnen Vicino. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op www.vicinonhn.nl​.