In de Praktijk voor Systeemtherapie worden klachten behandeld die in een eerstelijns praktijk ‘thuis horen’ zoals

Voor onderstaande klachten kunt u niet terecht bij de Praktijk voor Systeemtherapie

  • ingewikkelde (somatische) comorbiditeit en/of problemen in psychosociaal functioneren die vragen om multidisciplinaire behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ)
  • instabiele chronische problematiek
  • ernstige verslavingsproblematiek
  • ernstige eet problematiek
  • uitsluitend diagnostiek