Bescherming van de privacy in de zorg is van groot belang. Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim en houd ik mij aan de richtlijnen van de beroepscode voor psychologen wwwpsynip.nl.
De praktijk gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd.

De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Gedurende de loop van de therapie wordt er ook een dossier bijgehouden. U mag ten alle tijden uw dossier inzien en een kopie vragen. Vanaf maart 2022 werkt de praktijk voor Systeemtherapie met een EPD. Dit dossier wordt 15 jaar zorgvuldig bewaard en dan vernietigd. Vanaf maart 2022 werkt de Praktijk voor Systeemtherapie met een EPD oftewel een elektronisch patiëntendossier. U kunt dan in een beveiligde omgeving uw dossier inzien.


Als behandelaar mag ik geen mededeling doen aan anderen zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.