Bij Rationeel-Emotieve Therapie (RET) ligt de nadruk op je gedachten en overtuigingen. Het uitgangspunt bij deze therapievorm is dat niet een gebeurtenis zelf, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische problemen.
Bij RET-therapie zal de therapeut je helpen bij het opsporen van negatieve, irrationele gedachten. Door te leren om deze te vervangen door rationele gedachten, is het mogelijk om een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te krijgen. De RET is ontwikkeld door Albert Ellis en een vorm van gedragstherapie. Het kan toegepast wordt bij verschillende klachten zoals depressies, angststoornis, burn out en andere klachten.