EMDR is een erkende methodiek om trauma’s te behandelen. ​De psycholoog zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De psycholoog zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kan gebeuren aan de hand van een licht afwisselend links en rechts worden aangeboden. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. EMDR kan toegepast worden bij diverse enkelvoudige trauma’s en bij mensen die lijden aan PTSS.