Tevredenheid

Na afloop van de behandeling vraag ik cliënten een vragenlijst (genaamd ​Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant​ of ​CQI​) in te vullen over hun ervaringen. Dat levert twee cijfers op. Het eerste cijfer zegt iets over hoe cliënten verschillende aspecten van de behandeling (bejegening, bereikbaarheid, samen beslissen, mogelijkheid familie te betrekken en uitvoering behandeling) hebben ervaren. Dat cijfer wordt uitgedrukt op een schaal van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score). Op 1 januari 2024 was de gemiddelde score van mijn praktijk 4,3. De gemiddelde score voor 'bejegening' was 4,95 en voor 'samen beslissen' 4,7. Ten aanzien van de uitvoering van de behandeling was de score een 4,6 en ten aanzien de informatie over de behandeling was de score een 4,5. 

Het tweede cijfer is een schoolcijfer van 0-10 dat uitdrukt hoe cliënten de kwaliteit van de behandeling in het algemeen hebben ervaren. Het gemiddelde cijfer over 2023 was voor mijn praktijk 9.
Ik ben uiteraard blij met deze cijfers, maar belangrijker is dat de ervaringen van cliënten mij in staat stellen om voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. U kunt uw ervaringen ook delen ,met elke belangstellende ,door de praktijk te waarderen op de site van ​https://www.zorgkaart​nederland.nl.

Vanaf 2019 hebben 24 cliënten hun waardering uitgesproken via zorgkaart Nederland. In 2023 hebben 2 cliënten hun waardering uitgesproken op Zorgkaart Nederland en was het gemiddelde cijfer 9,5.

               

november 2023 De behandeling is met groot succes afgehandeld. Erg fijn behandeld .

november 2023 Ik voelde me heel goed gehoord. Ze snapte mijn situatie en heeft heel veel geholpen om ermee om te gaan. Luistert en begrijpt 100%. Een hele fijne ervaring......